Volledig pakket thuis

Stichting Firmitas biedt haar cliënten de mogelijkheid gebruik te maken van het Volledig Pakket Thuis (VPT). Zo kunnen zij in hun eigen woonomgeving wonen, maar wel met de zorg en voorzieningen die zij nodig hebben én die in de loop van de tijd bijgesteld kunnen worden. Het VPT is een integraal pakket aan zorg dat de cliënt de mogelijkheid biedt om verblijfszorg thuis af te nemen, in plaats van in een instelling. Daarnaast heeft de cliënt recht op allerlei diensten zoals 24uurs- toezicht, maaltijdverstrekking, begeleiding bij de huishoudelijke verzorging en welzijnsactiviteiten. Uitgaande van de mogelijkheden en wensen van de cliënt worden concrete afspraken gemaakt over de zorg – en dienstverlening. Heeft u vragen over de mogelijkheden die VPT biedt? Neem dan contact op via (010) 21 22 938 of stuur een mail naar info@stichtingfirmitas.nl

Volledig Thuis Pakket