Verpleging

Onze verpleegkundigen geven u graag de beste verpleegkundige zorg in uw eigen omgeving. Tijdelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of voor langere tijd.

Uitsluitingscriteria

Stichting Firmitas is een instelling die alle zorg biedt aan zorgbehoevenden. Voor de dienst wijkverpleging gelden echter een aantal uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn:

 • Cliënten die vallen onder de wet BOPZ.
 • Clienten die gewezen zijn op 24 uurs zorg.
 • Ernstige criminele vergrijpen met hoge recidivekans
 • Verslaving aan harddrugs
 • Cliënten die agressief gedrag vertonen tegen de medewerkers van stichting Firmitas
 • Discriminatie en intimiderend gedrag van cliënt en/of naaste(n)
 • Werkomgevingen waarin de zorg niet veilig uitgevoerd kan worden (ARBO).

Wijkverpleging
U kunt verpleegkundige zorg aanvragen voor bijvoorbeeld:
 • Het toedienen van injecties
 • Het druppelen van de ogen
 • Advies over medicijngebruik
 • Het verwisselen van een katheter
 • Het verzorgen van een wond

Kosten en indicatie

U heeft een indicatie nodig van de Firmitas (wijk)verpleegkundige. Met deze indicatie, wordt persoonlijke verzorging betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de zorg vergoedt vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor. U vraagt de indicatie aan bij Firmitas.

Hulp bij het aanvragen

U kunt voor advies of hulp bij het aanvragen van een indicatie of verpleegkundige zorg een afspraak plannen met een klantadviseur via de Firmitas klantenservice op nummer 010-2122938.