Persoonlijke verzorging

Firmitas helpt u of uw naaste graag bij alledaagse handelingen wanneer dit (tijdelijk) niet meer gaat.

Firmitas biedt u ondersteuning bij uw persoonlijke verzorging bij u thuis. De zorg richt zich op het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid. De zorg kan variëren van een paar keer per week tot meerdere keren per dag.

Uitsluitingscriteria

Stichting Firmitas is een instelling die alle zorg biedt aan zorgbehoevenden. Voor de dienst wijkverpleging gelden echter een aantal uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn:

 • Cliënten die vallen onder de wet BOPZ.
 • Clienten die gewezen zijn op 24 uurs zorg.
 • Ernstige criminele vergrijpen met hoge recidivekans
 • Verslaving aan harddrugs
 • Cliënten die agressief gedrag vertonen tegen de medewerkers van stichting Firmitas
 • Discriminatie en intimiderend gedrag van cliënt en/of naaste(n)
 • Werkomgevingen waarin de zorg niet veilig uitgevoerd kan worden (ARBO).

Persoonlijke verzorging

U kunt bij persoonlijke verzorging denken aan:

 • Hulp bij eten en drinken
 • Hulp bij douchen en/of aan- en uitkleden
 • Juist gebruik van medicatie
 • Hulp bij het aantrekken van steunkousen

Kosten en indicatie

U heeft een indicatie nodig van de Firmitas (wijk)verpleegkundige. Met deze indicatie, wordt persoonlijke verzorging betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de zorg vergoedt vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor. U vraagt de indicatie aan bij Firmitas.

Hulp bij het aanvragen

U kunt voor advies of hulp bij het aanvragen van een indicatie of persoonlijke verzorging een afspraak plannen met een klantadviseur via de Firmitas klantenservice op nummer 010-2122938.