Individuele beleiding en huisvesting

Bij Stichting Firmitas bieden wij ambulante begeleiding aan jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, op basis van WLZ indicaties. Het zorgaanbod richt zich nog specifieker op de volgende subdoelgroepen:

 • Jonge Moeders met LVB vanaf 17 jaar
 •  
 • Jongens met LVB vanaf 17 jaar
 • Jongens en meisjes met LVB en een reclasseringsachtergrond vanaf 17 jaar

Het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten staat in de begeleiding centraal. De ambulant begeleider legt huisbezoeken af en zo wordt er samen gewerkt aan de gestelde doelen in het zorgplan. Deze doelen worden geformuleerd op basis van de volgende leefgebieden:

 • Huisvesting
 • Financiën
 • Praktisch functioneren
 • Psychisch functioneren
 • Sociaal functioneren
 • Lichamelijk functioneren
 • Zingeving
Individuele begeleiding met huisvesting

De begeleiding die wordt geboden sluit zo nauw als mogelijk aan op de belevingswereld van onze cliënten. Om dit te kunnen bereiken betrekken wij hen zoveel als mogelijk bij de vormgeving van het zorgproces. Zo wordt ook voor de cliënten duidelijk welke ontwikkeling zij doormaken. Uiteindelijk gaat het erom dat zij groeien in hun competenties en vaardigheden, waardoor zij groeien in hun zelfredzaamheid.

De jongeren krijgen dan een eigen huurwoning, op basis van een woonzorgcontract. Dit betekent, dat de woning wordt gehuurd in combinatie met de zorgverlening die Stichting Firmitas biedt. Als de tijd aanbreekt dat alle doelen in de zorgverlening behaald zijn, en de zorg niet meer nodig is, dan wordt het huurcontract omgezet in een regulier huurcontract. Dit betekent dat de cliënten de woning bij positieve uitstroom mogen blijven huren als reguliere huurder!

Uitsluitingscriteria

Stichting Firmitas is een instelling die begeleiding biedt aan LVB cliënten met een hulpvraag. Voor de dienst ambulante (woon) begeleiding gelden echter een aantal uitsluitingscriteria.

Uitgesloten van ondersteuning zijn de volgende omstandigheden:

 • Acute psychische nood
 • Verslaving aan harddrugs
 • Ernstige criminele vergrijpen met hoge recidivekans

Aanmelden

Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld toe te sturen naar info@stichtingfirmitas.nl

Orientatiegesprek

Nadat de aanmelding in behandeling is genomen, wordt de aanmelder door ons gecontacteerd voor het inplannen van een oriëntatiegesprek.

Intake

Als na het oriëntatiegesprek blijkt dat Stichting Firmitas de juiste zorg kan bieden, wordt tijdens een korte intake afgesproken wanneer de zorg definitief start.