Het Kamer TrainingsCentrum

Voor LVB jongeren vanaf 17 jaar, die nog niet zelfstandig kunnen wonen, heeft Stichting Firmitas het KTC ontwikkeld. In het KTC:

 • Krijgt elke jongere een eigen 1-kamerappartement, met eigen facilitaire voorzieningen. Ook is de basis van het appartement al door ons ingericht.
 • Leert de jongere competenties en vaardigheden aan waarmee hij/zij klaar wordt gestoomd voor het zelfstandig wonen met ambulante begeleiding
 •            
 • Krijgen de jongeren een persoonlijk begeleider toegewezen, die onder toezicht van een gedragsdeskundige met de jongeren gaat werken aan het verwerven van nieuwe competenties en vaardigheden richting zelfstandigheid
 •            
 • Is er 24 uur per dag toezicht aanwezig en gelden er enkele huisregels
 •            
 • Ontmoet je als  jongere wel eens andere bewoners van het KTC  
 •            
 • Het KTC is gevestigd in Rotterdam Schiebroek                                   
Het KamerTrainingsCentrumUitsluitingscriteria

Stichting Firmitas is een instelling die begeleiding biedt aan LVB cliënten met een hulpvraag. Voor de dienst (woon) begeleiding gelden echter een aantal uitsluitingscriteria.

Uitgesloten van ondersteuning zijn de volgende omstandigheden:

 • Acute psychische nood
 • Verslaving aan harddrugs
 • Ernstige criminele vergrijpen met hoge recidivekans

Aanmelden

Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld toe te sturen naar info@stichtingfirmitas.nl.

Orientatiegesprek

Nadat de aanmelding in behandeling is genomen, wordt de aanmelder door ons gecontacteerd voor het inplannen van een oriëntatiegesprek.

Intake

Als na het oriëntatiegesprek blijkt dat Stichting Firmitas de juiste zorg kan bieden, wordt tijdens een korte intake afgesproken wanneer de zorg definitief start.