Welkom bij Stichting Firmitas

Stichting Firmitas staat voor het bieden van passende zorgverlening, met aandacht voor elk individu. Door te blijven innoveren streven wij continu naar de tevredenheid van onze cliënten. By thinking outside of the box, we go the extra mile!

Ons zorgaanbod Over ons

Flexibel maatwerk

Bij Stichting Firmitas geloven wij in flexibel maatwerk. Dat betekent dat we per cliënt kijken naar diens situatie en wat er nodig is om deze te verbeteren. Ook houden we daarin rekening met de kwaliteiten die onze cliënten al bezitten. Zo bieden wij de juiste ondersteuning, op de juiste momenten.

Cliënt staat centraal

De begeleiding die wordt geboden sluit zo nauw als mogelijk aan op de belevingswereld van onze cliënten. Om dit te kunnen bereiken betrekken wij hen zoveel als mogelijk bij de vormgeving van het zorgproces. Zo wordt ook voor de cliënten duidelijk welke ontwikkeling zij doormaken. Uiteindelijk gaat het erom dat zij groeien in hun competenties en vaardigheden, waardoor zij groeien in hun zelfredzaamheid.

Kwaliteit van zorg

Stichting Firmitas is NEN-EN 15224 gecertificeerd. Hiermee omarmt Stichting Firmitas de basisprincipes van gedegen kwaliteits- en risicomanagement en toont zij aan dat haar zorgprocessen voldoen aan internationale kwaliteitseisen.

Stichting Firmitas levert kwaliteit

NEN Keurmerk
Calibris Keurmerk